จำนวนกิจกรรมมี 18 กิจกรรม
ช่วงวันจัดกิจกรรม หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
  2 มิ.ย. 62   ทม.เขารูปช้าง   กิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พํมนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว (ดู : 340)
  12 ธ.ค. 61   อบต.ดีหลวง   กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ชุมชน (ดู : 166)
  21 - 22 พ.ย. 61   เทศบาลเมืองควนลัง   เชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 8)
  7 พ.ย. 61   อบต.ดีหลวง   กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ชุมชน (ดู : 228)
  5 - 11 พ.ย. 61   เทศบาลเมืองควนลัง   เชิญร่วมงานมหกรรมส้มโอหอมควนลังและของดีเมืองควนลัง (ดู : 5)
  1 - 2 พ.ย. 61   ทต.ปริก   รองกอเส็ม ดาอี ปลัดฝาหรีดะฮ์ มุเส็มสะเดา เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนผู้นำในการควบคุมยาสูบฯ (ดู : 0)
  30 ต.ค. 61   ทต.ปริก   ประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 0)
  30 ต.ค. 61   อบต.ท่าข้าม   การประชุมคณะทำงาน โครงการ อพ.สธ. (ดู : 1)
  30 ต.ค. 61   อบต.ท่าข้าม   โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ดู : 1)
  30 ต.ค. 61   อบต.ท่าข้าม   โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ดู : 45)
  28 ต.ค. 61   อบต.ท่าข้าม   รร.ท้องนา (ดู : 1)
  28 ต.ค. 61   อบต.ท่าข้าม   กิจกรรมโรงเรียนท้องนา ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 50)
  26 ต.ค. 61   อบต.ท่าข้าม   การประชุมกองทุน สป.สช. (ดู : 7)
  26 ต.ค. 61   ทต.ปริก   รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (ชุมชนทุ่งออก) (ดู : 68)
  25 ต.ค. 61   ทต.ปริก   พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 (ดู : 4)
 
»ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ


ค้นหาตามช่วงวันที่   วันที่เริ่มต้น    วันที่สิ้นสุด  
ค้นหาตามประเภทกิจกรรม
ค้นหาตามชื่อ อปท.
ค้นหาคำสำคัญ
( ชื่อกิจกรรม,รายละเอียด )