พิธีลงนามถวายพระพร


นายบัญชา ภู่เพชร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน วโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

จำนวนภาพ : 32 รูป
จำนวนผู้ชม : 83 ครั้ง
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561