ท้องถิ่น: อบต.ท่าหิน
แบบอภ1. และแบบอภ 3.


   คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบอภ.1)  และ คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แบบอภ.3)

โดย: อบต.ท่าหิน
วันที่ 09/10/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง (ดู:81)(วันที่:17/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.57 (ดู:73)(วันที่:17/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.57 (ดู:69)(วันที่:17/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:61)(วันที่:17/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาซื้อ รถบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแบบลากจูง (ดู:53)(วันที่:17/04/2557)