ท้องถิ่น: อบต.ท่าหิน
แบบอภ1. และแบบอภ 3.


   คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบอภ.1)  และ คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แบบอภ.3)

โดย: อบต.ท่าหิน
วันที่ 09/10/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:87)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:52)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:67)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ครั้งที่2) (ดู:49)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมสะพาน หมู่ 9 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ดู:45)(วันที่:25/07/2557)