หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 50,180 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาลนครสงขลา
1 มิ.ย. 59
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีวิชัย-หนองสาย หมู่ที่ 12
1 มิ.ย. 59
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศราคากลาง - โครงการก่อสร้างท่อบล็อกเหลี่ยม คสล. สายนานายลอย (เหมืองกิ้มถ้วน) หมู่ที่ 3
1 มิ.ย. 59
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
1 มิ.ย. 59
56
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
1 มิ.ย. 59
56
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
1 มิ.ย. 59
64
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสอน
1 มิ.ย. 59
60
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอดฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 5
1 มิ.ย. 59
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์ภาษี
1 มิ.ย. 59
62
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กระดังงา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
1 มิ.ย. 59
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1 มิ.ย. 59
95
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
1 มิ.ย. 59
60
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
1 มิ.ย. 59
60
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
1 มิ.ย. 59
75
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนอกนา-ต้นโพธิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 มิ.ย. 59
65

»ข้อมูลทั้งหมด 50,180 รายการ