หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,858 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหลา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา เรื่องตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1
25 พ.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
25 พ.ค. 60
2
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ไม่รวมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา)ประจำเดือน พฤษภาคม
25 พ.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาภูเขา ม.10
25 พ.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
25 พ.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ เชิญชวนให้ประชาชนปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
25 พ.ค. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง(ไฮเมท)
25 พ.ค. 60
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
25 พ.ค. 60
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างสำรวจและเขียนแบบแนวคิดเบื้องต้นการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบกลุ่มอาคารในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน4แห่ง
25 พ.ค. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเชิญชมนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
25 พ.ค. 60
13
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)
25 พ.ค. 60
76
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลปาดัง ประจำปีงบประมาณ 2560
25 พ.ค. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศสภาเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง เชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพะตง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
25 พ.ค. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านปากช่อง - บ้านรำแดง
25 พ.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากบาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 พ.ค. 60
25

»ข้อมูลทั้งหมด 63,858 รายการ