หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,956 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บนรางระบายน้ำ ซอย ๒๐ ถนนรัตนอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เม.ย. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแคปซีลสายคลองฉลุง หมู่ที่ 13
27 เม.ย. 61
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 2
27 เม.ย. 61
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างคืนผิวจราจร (ถนน คสล.) ข้างคูระบายน้ำถนนสายท่าไทร - บางกล่ำบน หมู่ที่ 15 บ้านดินลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
27 เม.ย. 61
27
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย
27 เม.ย. 61
18
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
27 เม.ย. 61
20
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูล ตามโครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม
27 เม.ย. 61
13
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
27 เม.ย. 61
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
27 เม.ย. 61
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เชิงแส ประกาศเทศบาลตำบลเชิงแส เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการยกระดับถนนดินลูกรังสายนาเล หมู่ที ๔ งวดที่ ๑ (สุดท้าย)
27 เม.ย. 61
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศ แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒ มกราคม - มีนาคม)
27 เม.ย. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดที่ ๑ ตุลาคม - มีนาคม)
27 เม.ย. 61
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
27 เม.ย. 61
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 70 W ถนนสงขลา - นาทวี ซอย 32 หมู่ที่ 5
27 เม.ย. 61
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นสติ๊กเกอร์ ขนาด 10*15 ซม. จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 61
5

»ข้อมูลทั้งหมด 77,956 รายการ