หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 89,390 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนสาธารณสุข (ยนตรการกำธร 16)
24 ต.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนศิริภักดี (ยนตรการกำธร 12)
24 ต.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวีรโศภณ 2 (ยนตรการกำธร 20)
24 ต.ค. 61
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวังอีคุย (ยนตรการกำธร 3)
24 ต.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนโคกรักษ์ 2 ช่วงที่ 1 (ยนตรการกำธร 13)
24 ต.ค. 61
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2562 ณ วัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่(กรอง+แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 61
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 61
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเคียนตูชัย ตำบลคูหาใต้ -บ้านลานควาย ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.260 กฺิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนด
24 ต.ค. 61
0
  ข่าวจากระบบ e-GP ทม.ปาดังเบซาร์ จ้างถ่ายเอกสารทำปกพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติฯ งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.จากสามแยกบ้านนายวิล
24 ต.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. เลียบถนน
24 ต.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
24 ต.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
24 ต.ค. 61
6

»ข้อมูลทั้งหมด 89,390 รายการ