หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,816 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
19 ม.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2560
19 ม.ค. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย " ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560
19 ม.ค. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
19 ม.ค. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
19 ม.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำกัด
19 ม.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตฯ
19 ม.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปลักหนู ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ 13 มกราคม 2560
19 ม.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ราคากลางงานบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายซอยทางเข้าระบบประปาหมู่บ้านและถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านแหลมโพธิ์ แห่งที่ 3) หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
19 ม.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.จะนะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ คสล.ซอยราชพัสดุ ระยะ2
19 ม.ค. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.จะนะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบปูทับ ถนนราษฏร์บำรุง ซอย 1
19 ม.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.จะนะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบปูทับ ถนนราชพัสดุ
19 ม.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.จะนะ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างผาปิดคูระบายน้ำ คสล. ซอยราชพัสดุ ระยะ 2
19 ม.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.จะนะ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบปูทับ ถนนราษฏร์บำรุงซอย 1 และถนนราชพัสดุ
19 ม.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร แก้ใขเปลี่ยนแปลงสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
19 ม.ค. 60
12

»ข้อมูลทั้งหมด 60,816 รายการ