หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,207 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างตัดเครื่องแบบ อปพร. ครบชุดตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง)ฯ
12 ก.ย. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ประจำปีงบประมาณ 2560
19 ก.ย. 60
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
19 ก.ย. 60
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา
19 ก.ย. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ราคากลางโครงการจัดซื้อดอกดาวเรือง
15 ก.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
19 ก.ย. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
19 ก.ย. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดสายบ้านนายฟี่รี่ มะหงี่เร๊ะ ถึงทุ่งโลด หมู่ 4
19 ก.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดสายปากล่อง ถึงเขตหมู่ที่ 5
19 ก.ย. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถ.คสล. สายทางเข้าศาลาลุทอง หมู่ 9
19 ก.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าบอน ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ
19 ก.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายหน้าป้อม ชรบ.ถึงบ้านนายฮาหรน แวกะจิ หมู่ 6
19 ก.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลาระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
19 ก.ย. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 68,207 รายการ