หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,327 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 29 เม.ย.2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลฯ นายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด รัตภูมิคัพ ครั้งที่1 ประจำปี 2559 จัดโดยชมรมเซปักตะกร้อ อำเภอรัตภูมิ โดยนายเน วุ่นซ
29 เม.ย. 59
219
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับคณะผู้บริหาร พนักงาน
29 เม.ย. 59
284
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง จอ LED สี่แยกไฟแดงกำลังอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงระบบของผู้รับจ้าง สี แสงภาพอาจจะไม่เรียบร้อยเทศบาลตำบลพะตงขออภัยในความไม่สะดวก
29 เม.ย. 59
287
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูทร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
29 เม.ย. 59
281
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหมอศรี ประกาศตรวจรับงานจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแยน๊ะ-สามแยกควนแดง
29 เม.ย. 59
275
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ กองช่าง ออกพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)
29 เม.ย. 59
269
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านควนเนียง
29 เม.ย. 59
232
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขประจำเขตเลือกตั้งที่ 2
29 เม.ย. 59
183
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
29 เม.ย. 59
134
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหว้า-ควนเหรง หมู่ที่ 18 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
29 เม.ย. 59
127
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
29 เม.ย. 59
92
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวนราคากลาง โครงการถมดินบริเวณที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ บ้านยางงาม
29 เม.ย. 59
82
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์เทศบาลตำบลท่าช้าง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2559
29 เม.ย. 59
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารมุสลิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
29 เม.ย. 59
168
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารมุสลิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
29 เม.ย. 59
168

»ข้อมูลทั้งหมด 49,327 รายการ