หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 70,990 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
23 พ.ย. 60
14
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
23 พ.ย. 60
14
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
23 พ.ย. 60
42
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งพรุล้อมช้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสักตก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาและสถานที่ตรวจการจ้างโครงการจ้างบริการรถแบคโฮขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ
23 พ.ย. 60
38
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 จำนวน 900 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 60
38
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบุคคลดูแลทรัพย์สินของเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 60
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระบะ ทบ.87 ทะเบียน ท-6686 จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รอบวันที่ 26 พ.ย.2560 - 6 ธ.ค.2560) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ลานชั้น 1 )
23 พ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องจริยธรรมทำพื้นเวทีสำหรับทำกิจกรรมและทาสีห้องใหม่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
23 พ.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ (โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปลฯ)
23 พ.ย. 60
3

»ข้อมูลทั้งหมด 70,990 รายการ