หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,132 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ห้ามพลาด !! กับการแสดงประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนครหาดใหญ่
21 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปลักอ่างทอง หมู่ที่ 2 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
21 ก.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศ อบต.สะท้อน เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายนาแม่คล้า หมูที่ 7
21 ก.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองแงะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสบุญโสภณ
21 ก.ค. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ(3gether:Run&Ride for Life)
21 ก.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายประชาร่วมใจ (แยกเข้าถนนโคกเมา - บ่อแพ สายกลางบ้าน) - คลอง ร.1 หมูที่ 7 ชุมชนบ้านสุเหร่าใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
21 ก.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายน้ำกระจาย ซอย 21 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
21 ก.ค. 60
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3)
21 ก.ค. 60
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 56)
21 ก.ค. 60
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อป่า-บ้านบางเขียด
21 ก.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
21 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ "การแข่งขันกีฬาคลองแงะชุมชนสัมพันธ์" ประจำปี 2560
21 ก.ค. 60
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
21 ก.ค. 60
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
21 ก.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย
21 ก.ค. 60
6

»ข้อมูลทั้งหมด 66,132 รายการ