หน่วยงาน : อบจ.สงขลา

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำย๊ะ-บ้านปลายคลอง ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยวิธีคัดเลือก


ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำย๊ะ-บ้านปลายคลอง ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

 

อ่านรายละเอียด คลิกโดย: -
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ข่าวสารในเครือข่าย อปท. อื่นๆ
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนศิริภักดี (ยนตรการกำธร 12) (ดู : 1)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวีรโศภณ 2 (ยนตรการกำธร 20) (ดู : 1)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวังอีคุย (ยนตรการกำธร 3) (ดู : 0)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนโคกรักษ์ 2 ช่วงที่ 1 (ยนตรการกำธร 13) (ดู : 2)(24 ต.ค. 61)
อบจ.สงขลา: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2562 ณ วัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)(24 ต.ค. 61)