หน่วยงาน : อบจ.สงขลา

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

อ่านรายละเอียด คลิกโดย: -
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ข่าวสารในเครือข่าย อปท. อื่นๆ
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนสาธารณสุข (ยนตรการกำธร 16) (ดู : 0)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนศิริภักดี (ยนตรการกำธร 12) (ดู : 1)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวีรโศภณ 2 (ยนตรการกำธร 20) (ดู : 3)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวังอีคุย (ยนตรการกำธร 3) (ดู : 0)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนโคกรักษ์ 2 ช่วงที่ 1 (ยนตรการกำธร 13) (ดู : 2)(24 ต.ค. 61)