หน่วยงาน : อบต.ทุ่งหมอ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารแนบ - MX-M314NV_20181012_181531.pdf  [ขนาดไฟล์ : 39.94 KB.][ดาวน์โหลด : 8]

โดย: -
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ข่าวสารในเครือข่าย อปท. อื่นๆ
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนสาธารณสุข (ยนตรการกำธร 16) (ดู : 0)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนศิริภักดี (ยนตรการกำธร 12) (ดู : 1)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวีรโศภณ 2 (ยนตรการกำธร 20) (ดู : 2)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนวังอีคุย (ยนตรการกำธร 3) (ดู : 0)(24 ต.ค. 61)
ทต.กำแพงเพชร: ประกาศระยะเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนโคกรักษ์ 2 ช่วงที่ 1 (ยนตรการกำธร 13) (ดู : 2)(24 ต.ค. 61)