หัวข้อกระทู้ : การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดจะต้องนำเอกสาร อะไรประกอบการยื่นบ้างค่ะ
ตั้งกระทู้โดย : เจน
วันที่ : 10 ตุลาคม 2561
ข้อมูลติดต่อ : 0870609022  
หมายเลข IP: 182.52.16.xxx  
 
   

 
ความคิดเห็นที่ : 1
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1 สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โดย : ่Jatingphra//admin
วันที่ : 10 ตุลาคม 2561
หมายเลข IP : 182.52.16.xxx
 

  แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
รหัสรูปภาพ :
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
โทรศัพท์/Email :
submit reset