หมวดข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 119 รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 1, ถนนตลาดสามบ่อ, ถนนซอยนาขอ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน
19 ต.ค. 61
17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 28-046 สายโยด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ่อตรุ
17 ต.ค. 61
30
  ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดนัด หมูที่ 3 ตำบลบ่อตรุ
27 ก.ย. 61
212
  ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ
27 ก.ย. 61
254
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 28-046 สายโยด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ่อตรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 61
178
  ประกาศร่างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 28-046 สายโยด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ่อตรุ
20 ก.ย. 61
234
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 28-046 สายโยด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ่อตรุ
20 ก.ย. 61
233
  ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคศล.สายกลางบ้านโพธิ์ เทศบาล 23 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อตรุ
18 ก.ย. 61
192
  ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อตรุ
18 ก.ย. 61
185
  ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 41 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อตรุ
12 ก.ย. 61
465
  ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนพังอ้ายเอื้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวัดสน
12 ก.ย. 61
457
  ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน
12 ก.ย. 61
419
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 1, ถนนตลาดสามบ่อ, ถนนซอยนาขอ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 61
194
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 1, ถนนตลาดสามบ่อ, ถนนซอยนาขอ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 61
789
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 1, ถนนตลาดสามบ่อ, ถนนซอยนาขอ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน
17 ส.ค. 61
816
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ
10 ส.ค. 61
803
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ส.ค. 61
637
  ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 31 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อตรุ
25 ก.ค. 61
951
  ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน
25 ก.ค. 61
946
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ค. 61
906

»ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ