ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบ


ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


เอกสารแนบ - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบืกจ่ายค่าตอบแทน.pdf  [ขนาดไฟล์ : 215.81 KB.][ดาวน์โหลด : 21]

โดย:ทต.บ่อตรุ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี (ดู : 36)(8 ต.ค. 61)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ดู : 98)(25 ก.ย. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) (ดู : 2,153)(11 พ.ค. 61)
ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ งวดที่ 5 และ 6 (ดู : 1,815)(30 มี.ค. 61)
ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ งวดที่ 4 (ดู : 3,753)(14 มี.ค. 61)

ดูข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด