ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)เอกสารแนบ - แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf  [ขนาดไฟล์ : 37.17 KB.][ดาวน์โหลด : 25]

โดย:ทต.บ่อตรุ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี (ดู : 36)(8 ต.ค. 61)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ดู : 98)(25 ก.ย. 61)
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบ (ดู : 1,508)(9 พ.ค. 61)
ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ งวดที่ 5 และ 6 (ดู : 1,815)(30 มี.ค. 61)
ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ งวดที่ 4 (ดู : 3,753)(14 มี.ค. 61)

ดูข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด