ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 28-046 สายโยด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ่อตรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ - ประกาศ.pdf  [ขนาดไฟล์ : 106.88 KB.][ดาวน์โหลด : 2]
- เอกสารประกวดราคา.pdf  [ขนาดไฟล์ : 435.48 KB.][ดาวน์โหลด : 4]

โดย:ทต.บ่อตรุ
วันที่ 27 กันยายน 2561

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 1, ถนนตลาดสามบ่อ, ถนนซอยนาขอ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน (ดู : 17)(19 ต.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 28-046 สายโยด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ่อตรุ (ดู : 30)(17 ต.ค. 61)
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดนัด หมูที่ 3 ตำบลบ่อตรุ (ดู : 213)(27 ก.ย. 61)
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนสี่เลน ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ (ดู : 254)(27 ก.ย. 61)
ประกาศร่างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 28-046 สายโยด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ่อตรุ (ดู : 234)(20 ก.ย. 61)

ดูข่าวข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด