หมวดรายงานการประชุม: เอกสารทั้งหมด
จำนวนเอกสาร 5 รายการ
 
หัวข้อเอกสาร
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อตรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ 15 พ.ย. 56 132
  ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อตรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ 6 พ.ย. 56 125
  ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ 6 พ.ย. 56 114
  ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เีิรื่อง กำหนดสมัยประชุมประจำปี 5 พ.ย. 56 172
  ประกาศอำเภอระโนด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อตรุ ครั้งแรก 1 พ.ย. 56 436