ค้นหา : (หัวข้อ)
 

 
 
ชื่อสถานที่ : ฝาชีใบตาล
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 1,169 ครั้ง
 

 
 
ชื่อสถานที่ : กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า(พังหลำพัฒนา)
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 1,570 ครั้ง
 

 
 
ชื่อสถานที่ : ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 2,533 ครั้ง
 

ดูรายการทั้งหมด