กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า(พังหลำพัฒนา)


ชุมชนพังหลำพัฒนา
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 1,570 ครั้ง